Политика за нарушаване на лимити

Интерфейсът се състои от Хедър (1) и Списък (2) и в него се указва коя роля има право да нарушава въведените лимити по продажби:

Хедър (1)

В Хедъра виждате името на интерфейса.

Списък (2)

В Списъка виждате само един ред с името на фирмата ви и срещу него- бутон . От него избирате ролята, която ще може да нарушава въведените лимити по продажби.

Редакция