Настройки CRM

В менюто Настройки CRM са изнесени функциите по настройване на контрагентите, населените места, досето на контрагентите и др.

Редакция