Бонус точки

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.BonusPoints.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
card_num Номер на карата на клиент с натрупани бонус точки. ДА

Заявка

{
 "data": [
  {
   "card_num": "101010101"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"card_num":"101010101"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.BonusPoints.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 1,
 "total_count": 1,
 "result": [
  {
   "card_num": 101010101,
   "partner_nm": "Christine Nelson",
   "promo_points": 1380
  }
 ]
}
Редакция