Добавяне / редакция на тип контрагент

This image has an empty alt attribute; its file name is image-164.png

Задължително попълвате полетата:

  • Код;
  • Име.

Избирането на вид продажба и финансов документ не е задължително. Значението на чек боксове е:

  • Продажба на едро/дребно – какъв вид продажби ще извършва дадения тип контрагент;
  • Касов бон/Фактура/Разписка – документът, който може да бъде издаден от системата на дадения тип контрагент.

Когато добавяте нов тип контрагент, той задължително е наследник на Клиент или Доставчик. Ако не попълните полето Позиция, то автоматично отива на 0. Можете да изберете какви характеристики (от предварително зададените) искате да има типът контрагент.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция