Финансови категории

Вземане на приходни категории

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Allocations.getIncome?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
id Id на приходна категория от номенклатурата в Prim.  
name Име на приходна категория. Да
get_all
Вземи всички.  

Заявка

{
"data":
[
{
"name": "Продажба на стоки"
}
]
}


curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"name":"Продажба на стоки"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Allocations.getIncome?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result":
[
{
"income": 1,
"expense": 0,
"id": 21561,
"name": "Продажба на стоки"
}
]
}

Вземане на разходни категории

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Allocations.getExpense?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
id Id на приходна категория от номенклатурата в Prim.  
name Име на приходна категория. Да
get_all
Вземи всички.  

Заявка

{
"data":
[
{
"name": "Командировки"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"name":"Командировки"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Allocations.getExpense?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result":
[
{
"income": 0,
"expense": 1,
"id": 21630,
"name": "Командировки"
}
]
}
Редакция