Dashboard Мениджмънт

Оперативен екран Мениджмънт съдържа концентрирана и графично оформена информация за:
– продажби и печалби по магазин, търговец, категории, артикули,
– финансова графика приходи/разходи по периоди,
– вземания и задължения по контрагенти,
– паричен и очакван паричен поток
– ликвидност и стойност на складовата наличност;
Предназначен за: мениджмънта на фирмата.

Редакция