Права по контрагенти +

Тази страница ви позволява да настройвате правата на различните роли. Екранът е разделен на две части: Списък (1) и История (2).

Списъкът се състои от ролите и техните права, които по ред на колоните са:

  • да виждат контрагенти от този тип
  • да добавят такъв тип контрагент
  • да редактират информацията за такъв тип контрагент
  • да архивират такъв тип контрагент
  • да свалят в xls всички контрагенти от този тип
  • да редактират настройки на контрагента
  • да виждат пълното салдо в досието на този тип контрагент.

Управлението на правата се случва чрез поставянето на тикчета. Така посочвате коя роля какви права ще има. Ако поставите тичета на ред Всички, то всички роли ще получат права. Промените се запазват с бутон Потвърди.

Историята (2) ви показва какви промени са били правени по правата, от кой потребител и по кое време.

Редакция