Цена по мерни единици в ценовите листи

Тук вече има полета за всяка мерна единица. Може да видите и как се отнасят мерните единици една към друга. Историята с цените е вдясно. Може да видите как се е променяла цената за всяка една мерна единица във времето.
Чек боксът “За период” ще ви позволи да сложите период на валидност на текущите цени
> Ценовите листи, отнасящи се за един клиент, може да видите в последствие в досието му.
> Най-бързият начин да редактирате голямо количество цени с множество различни ценови листи става от меню P&S > Ценова политика > Ценови листи – Разгънати – Стоки.

Там имате възможност да видите за всеки артикул цените във всички ценови листи. Можете да експортнете информацията в Excel, да я редактирате и да я импортнете обратно.

Редакция