Редактиране на правило в политики

С мулти-селект избираме всички, за които се отнася. Ако искате да изберете конкретно- слагате чекър пред името му. Това се настройва за всеки избран по-рано критерий.

Редакция