Създаване на регион

При създаването на регион единственото задължително поле е Име. Ако желаете, сме дали възможност да изберете конкретни ценови листи, с които да работи този регион.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. 

Редакция