Създаване на магазин

В един регион може да има няколко магазина. Те се създават от бутона (+) Магазин в горния десен ъгъл на екрана. Редакцията на Магазин става от иконата за редактиране
в реда на самия магазин. Магазините и POS-овете могат да се спират/активират от
иконата “архивиране”, а от иконата с кошчето, се трият.

Задължително трябва да въведете:

  • Име – име на магазина;
  • Офис – офисът, от който се управлява магазина;
  • Склад – складът, от който се обслужва магазина.

Ценови листи – може да се окажат ценови листи по подразбиране.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция