Създаване на POS

POS

Въвеждате следните полета:

  • Код – Код на POS-а;
  • Име – Име на POS-а;
  • Магазин – към кой магазин е POS-ът;
  • Каса – оказвате името на касата към POS-a. Като правило всеки POS трябва да си има собствена каса.
  • Сметка картови разплащания – не е задължително за въвеждане, но ако имате картови разплащания, е удобно тук да окажете тяхната сметка по подразбиране.

Ценови листи

Оказвате ценовите листи по подразбиране за POS-a.

Настройки

  • Тип продажба по подразбиране – дали да се зарежда автоматично продажба на едро или дребно за конкретния POS.
  • Данъчна сделка по подразбиране – каква данъчна сделка да се избира по подразбиране за конкретния POS.
  • Клиент по подразбиране – ако с този POS ще се правят продажби на дребно, е изключително удобно да въведете клиент “Продажби на дребно”. Така няма да се налага да избирате клиента при всяка продажба.

Допълнителните параметри

Настройките на хардуерните интеграции на POS-a. Ако липсва устройство, което имате желание да използвате, позвънете ни.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция