Начини на плащане

https://youtu.be/nmUBiLGEVds

Този интерфейс ви позволява да добавяте начини на плащане. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте начин на плащане. 

Списъкът се състои от всички начини на плащане, които сте въвели.

Колона Описание
Име Име на начин на плащане
Вид Вид на начин на плащане
Код Код на начин на плащане

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Редактиране - редактирате начин на плащане;
  • Архивиране/Активиране - архивирате/активирате начин на плащане;
  • Изтриване - изтривате начин на плащане.

Редакция