Таргети Справки

Този интерфейс ви позволява да добавяте справки. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте справка. 

Списъкът се състои от всички справки, които сте въвели в системата. Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Редактиране – редактирате справка;
  • Изтриване – изтривате справка.
Редакция