Добавяне на сет артикули към Ценова листа

Този интерфейс показва списък с вече съществуващите шаблони, които може да добавите към ценовата листа с бутона (+).

Ако искате да създадете нов шаблон, трябва да натиснете бутона + Нов шаблон.

Редакция