Добавяне / редакция на сесия

Задължително трябва да попълните:

  • Име – име на ценовата сесия;
  • Код – код на ценовата сесия.

Можете да зададете времева рамка за ценовата сесия и да добавите описание. 

Тук задачата ви е да въведете ценовите политики към сесията и да ги подредите по приоритет. Първо трябва да създадете ред от политики, което става от бутона (+) Добави ред. След като направите това, трябва да въведете самите политики. Това става от бутона (+) Добавяне на политика към реда. Щом приключите с добавянето на политики, трябва да натиснете бутона Затвори, за да се върнете към първоначалния интерфейс за създаване на сесия.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция