Таргети Задаване

Тази страница ви позволява да задавате таргетите. Екранът е разделен на Хедър (1), Филтър (2), Списъци (3).

Във филтъра задължително избирате Година, Справка и Правило, след което натискате бутонът за търсене. 

Появяват се:

  • Информация за Таргет правилото
  • Списък с месеци, тримесечия, полугодия и година. 

Можете да извършвате следните действия по списъците:

  • Редакция на стойност – с дабъл клик върху съответното поле редактирате стойността;
  • Стрелки – ако въведете стойност в полето за март месец например и натиснете стрелката, всички месеци надолу ще приемат тази стойност;
  • Сумиране – стойностите за тримнесечията, полугодията и годината автоматично обновявате с бутона , след като сте въвели цените за всички месеци.
Редакция