Права по досие на контрагент

Тази страница ви позволява да настройвате правата по досието на контрагента.

Един потребител може да има право да вижда досието на контрагента. До всяка роля има чекбокс, откъдето настройвате правата. Секцията История показва какви промени са били правени по настройките.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция