Потребители –

Потребители в Prim.bg са хората (служителите), които работят със ERP системата. Те имат собствени уникално потребителско име и лична парола, чрез които се влизат в системата. Индивидуалните потребителско име и лична парола гарантират, че отделните действия на потребителите( издаване, редакция, анулиране на документи) ще могат да бъдат записани и съответно – проследени в последствие.

По едно и също време един потребител може да е логнат в системата само от едно място! При логване в системата, тя автоматично разлогва всички останали сесии с текущия потребител.

Потребителите се поставят в роли, които са еквиваленти на длъжностите във фирмата. Един потребител може да участва в една, две или в множество роли. От ролята или ролите, в които е поставен потребителя, се определя до голяма степен какъв достъп ще има до различните функционалности на системата. Например, дали ще може да издава финансови документи, дали ще вижда въобще меню Финанси, дали ще може да вижда складовите наличности и т.н. Изключение от това правят правата на материално отговорните лица, които са персонални. Материално отговорни лица се посочват при каси, банкови сметки и складове.

Видовете потребители в системата са следните:

Служебни

Служебните потребители идват инсталирани със системата. Ползват се за служебни функции и не могат да бъдат изтрити. Не участват в определяне на броя потребители на конкретната фирма;

Администратори

имат права да създават потребители и роли и да настройват системата.

Активни потребители

имат право да работят с функционалностите, до които имат достъп

Неактивен потребител

Неактивният потребител се създава с цел да се отрази служител, който реално няма да работи със систената, нотрябва да приссъства в различни фукнционалности за нуждите на компанията. Присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма;

и няма нужда да се логва.

Блокиран потребител

отребител, на който са спряни правата да се логва в системата. Всичко създадено от него в софтуера е активно. Присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.

Архивиран потребител

Всичко създадено от него в софтуера е активно. Не присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.

Редакция