Досие на Продажба

Досието на продажба ви дава информация за самата продажба. Екранът е разделен на няколко секции: Метаданни (1), Редове (2), Стойности (3), Резултат (4), Описание and Коментар (5), Допълнителни табове (6) и Бутони (7).
Секция Метаданни (1) показва условията, статуса на документа, кой е създал документта, кога е бил създаден и дали е бил изтрит/анулиран. След това са Редовете (2) в документа. Имате опцията да избирате допълнителни колони:
Опция Описание
Отстъпка Показва две колини – за количество и за процент. Това е отстъпката, направена за съответната поръчка
Крайна цена Цена с данъци
Фактурирано Цялата фактурирана сума
Складово количество Количество артикули в склада
Заявено Количеството артикули, заявени за допълване на количествата
Наредени Поръчани или изпратени за съхранение
Изписано Изписано от склад
Ценова листа Ценовата листа за продажбата
Следващата секция Стойности (3) показва цялата сума за поръчката. Следващата секция Резултат (4) показва обощената информация в няколко колони:
Колона Описание
Стойност Показва стойността на документа от стоки и услиги.
Статус на документа Показва колко е било фактурирано, колко е платено и какво е времето за доставка (Това има значение само когато поръчката е изпълнена)
Статус на документа Показва статуса на документа спрямо това, което остава за фактуриране/плащане/заскладяване
Ако цялата сума на продажбата е 100 лева, но клиентът е платил само 30, които ние сме фактурирали, 70 ще бъдат изписани като Остава за фактуриране.  В секция Описание (5) показва описанието към продажбата, ако има такова. В секция Допълнителни табове (6) может да видите:
Таб Описание
Свързани операции Показва свързаните операции, като например заскладявания, фактури и т.н
Допълнителни разходи Показва допълнителните разходи към документа
Прикачени файлове Показва прикачените файлове към документа
История Показва историята на документа – дали е бил редактиран, изтриван и т.н.
Най-отдолу виждате бутони за:
Бутон Описание
Принитрай Ще имате достъп до всички документи по продажбата (за принтиране)
Email Можете да изпратите имейл на клиент относно продажбата (това ще остане в история на продажбата)
Блокиране Можете да блокиратев артикули от склад (това не променя продажбата)
Фактура Позволява ви да издадете фактура, ако такава вече не е издадена.
Редактиране
  • Редактиране – Редактирате продажбата.
  • Корекция на количествата – Правите корекция на количествата.
  • Разделяне на продажба – Разделяте продажбата.
  • Смяна на клиент – Сменяте клиента и всички контакти.
  • Анулиране – Анулирате документа, но не и фактурите и други транзакции.
  • Пълно анулиране – Анулирате абсолютно всичко по документа.
  • Изтриване – Изтривате целия документ. Системата няма да ви позволи да направите това, ако има операции в действие.
Експедиция Позволява ви да направите бърза експедиция или изписване
Допълнителен разход Добавяте допълнителен разход, който може да се свърже с продажбата
Затвори Затваряте досието
Редакция