Фактуриране на Продажба

Интерфейсът за фактуриране на продажби ви позволява да създадете финансов документ за продажба или продажби. Продажбата, от която сте тръгнали да фактурирате, автоматично ще се появи на екрана като избрана. Освен нея, ще се появят и всички нефактурирани продажби на същия клиент, като те също могат да бъдат избирани и съответно- включени във финансовия документ.

Екранът е разделен на следните части – Клиент (1), Финансова информация(2), Допълнителна информация (3), Чекъри (4), Операции (5), Сума (6) и Футър (7):

Клиент (1)

В секция Клиент виждате информацията за клиента. Бутона за допълнителна информация отваря досие на контрагента.

Финансова информация (2)

В секция Финансова информация (2) имате опцията да изберете типа документ, който създавате- Фактура, Разписка, Касов бон или Проформа. В зависимост от това какъв тип финансов документ изберете, ще видите различни продажби в секция Операции (5). Резултатът зависи от избрания тип на фактуриране при създаване на продажбата.

Има възможност при създаването на финансовия документ, да издадете и платежен документ- –

Тогава може да изберете чекбокса Плащане, ако клиентът плаща сега. Ако го направите, ще се появи допълнителна опция Плащане през POS терминал.

Допълнителна информация (3)

В секция Допълнителна информация трябва да изберете Офис, от който ще бъде издаден финансовия документ, валута и каса, ако ще въвеждате и платежен документ(последното не е задължително).

за транзакциите, които ви интересуват и валута. Чекбокса Аванс ви позволява да изберете процент или количество, което бихте искали да фактурирате – ако например клиента не е готов да плати пълната сума.

Чекъри (4)

Имайте предвид следните възможности:

ОпцияОписание
Игнорирай сторниранията
Игнорирай фактурираното количествоАко имаме ред от продажба за 100 BGN но решим, че искаме да я фактурираме само за 50 BGN, трябва да изберем този чекбокс и системата ще ни позволи да фактурираме продажбата за количество различно от зададеното.
Игнорирай отстъпкитеИзбираме този чекбокс, ако искаме да създадем финансов документ за пълната сума, игнорирайки отстъпките
Финансов документ към трето лицеИзбираме този чекбокс, ако продаваме на един клиент, но искаме да издадем финансов документ на друг.
Групиране – редове за печатАко имаме редове продажби за повече от един ред, тогава финансовия документ ще бъде издаден за колкото реда има в реда от продажби, но документа за Печат ще обобщи всички редове в един.
Отделни финансови документи

Операции (5)

На базата на избора ви в предишните секции, секция Операции ще ви покаже различни редове, които можете да изберете за фактуриране.

Следните колони

КолонаОписание
чекбокс
Номер на документа
Инфо бутон
Дата
Тип
Офис
Валута
Отстъпка на документа
Сума
Сума, BGN
За фактуриране, BGN
За плащане, BGN
Бутон за редове

Допълнителните колони, които можете да видите в секция Операции:

ОпцияОписание
ОфисОфиса, от който е била направена продажбата. Ако потребител няма правото да работи с даден офис, то той няма да го вижда в резултата.
POSМоже да има няколко POS устройства (като например POS терминали) в рамките на офиса. Тази колона показва конкретния POS, който е бил използван за продажбата.
ДоговорИме и номер на договора с клента
ТърговецЛицето, направило продажбата
ФинансиПоказва няколко колони (Данъчен шаблон, Вид фактура, Вид плащане), които ще ви помогнат да разберете финансовата част на продажбата
ОписаниеПоказва описанието на реда, ако има такова
Описание за вътрешно ползванеПоказва коментар към реда, ако има такъв Забележка: Когато изберем Коментар или Описание, в списъка се появява допълнителен бутон – . Този бутон позволява бърза редакция.
ЦенаПоказва пълната цена за поръчката и разбиването на реалната цена на артикулите и данъците на няколко колони в списъка (Цена, Данък, Сума)

Тези колони могат да ви помогнат да изберете кои документи искате да фактурирате.

Виждате и бутон за допълнителна информация   който отваря досието на продажбата.

Допълнителни колони:

КолонаОписание
Офис
POS
Договор
Търговец
Финанси
Описание
Бележка
Цена

Сума (6)

Футър (7)

Редакция