Настройки на системата

Когато започнете да използвате Prim.bg, вие получавате система, която трябва да настроите според вашия начин на работа и да „напълните“ с ваши данни. Поради тази причина първия контакт на потребителя, който ще администрира системата от клиентска страна, е интерфейсът „Настройки на системата“. Интерфейсът не е повече от един списък с 25 стъпки, които ви разхождат през всички менюта, но позволяват бързо да се направи част от първоначалната конфигурация. Ако преминете последвателно през всички стъпки, трябва да сте сигурни, че няма да пропуснете нищо „жизненоважно“ за системата и няма да се връщате постоянно да донастройвате, когато вече я използвате.

Имайте предвид, че ако сте си създали демо система, то тя е е пълна с информация. Целта на демо системата е да ви даде представа какви са възможностите на продукта ни и как изглеждат справките. Това е възможно, само ако в нея има информация и са направени повечето настройки. Ако вече искате да работите с Prim.bg, по-добре си създайте тестова версия. Това става от страницата Ценови планове на сайта ни.
Ако сте си създали тестова система, ще забележете, че тя също не е напълно празна. В нея има предварително настроени фирма, роли, офиси, складове, банкови смеки и каси, и т.н. Идеята ни е била да може максимално бързо да започнете работа да се минимизират предварителните настройки. В този случай, на някои от стъпките ще е необходимо само да редактирате вече създаден обект или ако е необходимо да изтриете ненужен такъв.

Съвет от консултантите ни по внедряване:
„Преди да започнете да попълвате каквото и да е, разгледайте системата, опитайте се да разберете логиката й. После ако искате, дори опишете вашите процедури и процеси, но задължително ги обсъдете с вашия Prim консултант. Системата е направена да ви върши работа, да ви помага и улеснява, но преди да бъде имплементирана и да започне да работи във ваша полза, вие трябва да бъдете наясно с ядрото, правилата и рестрикциите й.“

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Списък (2) и Работен панел (3). При първото му отваряне, почти всички настройки са празни и оцветени в червено. Вашата задача е да минете през всяка една точка в реда, който е оказан в колонка Приоритет, да ги попълните и след това маркирате като конфигурирани, което ще ги оцвети в зелено.

Хедър (1)

В Хедъра (1) е името на интерфейса „Настройките на системата“ и точно под него има три тикчета, които управляват изгледа на Списъка (2).

 • таблица – настройките се сортират по приоритет във вид на таблица;
 • дърво – настройките са сортират по групи във вид на дърво;
 • само неконфигурирани – филтрират се само неконфигурираните настройки.

Списък (2)

На всеки ред от списъка с настройки на системата има два бутона, които служат за:
– бутон за указване дали е преминато по настройките. Червеното тикче означава неконфигурирано, а зеленото- кофигурирано. Смяната на статуса (и съотвено цвета) става с кликане върху самото тикче.
– отваряне на настройките в Работния панел, където извършвате необходимите конфигурации.

Работен панел (3)

В работния панел ще намерите различните настройки според избраната стъпка, където трябва да въвеждате информация.

Необходими стъпки за конфигуриране и настройка на системата- табличен вид

Моля, обърнете внимание, че на тази страница ще откриете само кратко описание на стъпките. Във всяка стъпка са посочени ключови думи с линкове към подробното описание на функционалностите.

Стъпка#1

Администрация > Фирми и офиси
Създаване на собствена фирма/ редакция на създадената по подразбиране.

Стъпка#2

Администрация > Роли

Ролите в Prim.bg са синоними на длъжностите във фирмата, ползвател на системата. Потребителите се поставят в роли и това управлява голяма част от правата за достъп до менютата и функционалностите на Prim.bg.
Тук може да използвате предварително зададените роли, които сте получили със системата. Може да промените, изтриете или редактирате всяка роля, както и да добавите нови според вашата организация.

Стъпка#3

Администрация > Потребители
Потребители в Prim.bg са хората (служителите), които работят със ERP системата. Те имат собствени уникално потребителско име и лична парола, чрез които се влизат в системата. Индивидуалните потребителско име и лична парола гарантират, че отделните действия на потребителите( издаване, редакция, анулиране на документи) ще могат да бъдат записани и съответно – проследени в последствие.

Стъпка#4

Финанси > Валути
Въвеждане на всички валути, с които работите. Те се обновяват автоматично с текущ фиксинг от Българската Народна Банка. Други Валутни курсове и Типове валутни курсове от Фиксинг има смисъл да бъдат създавани, само ако в конкретната имплементация на Prim.bg има разработена специфична функционалност, която го изисква.

Стъпка#5

Финанси > Сметки

Конфигурират се банкови сметки, каси и виртуални сметки.

посочват се отговорни лица
Виртуални сметки
Валути
Автоматично обновяване на валутните курсове за деня от БНБ
Многовалутни каси
Ниво на достъп до сметки
Плащания
Приходен касов ордер
Разходен касов ордер
Плащане по банков път- дебит
Плащане по банков път- кредит
Импорт на банкови извлечения
Връщане на пари
Частично плащане
Местене на пари между каси и банкови сметки
Протоколи за прихващане на депозит
Плащане в различна валута от валутата на финансовия документ

Стъпка#6

Логистика Складове
Конфигуриране на складове, подскладове, отгвоорни лица

Стъпка#7 и #8

Финанси > Начини на плащане

Посочвате какви начини на плащане ще използвате

Стъпка#9

P&S > Начини на доставка
Начини на доставка

Стъпка#10

Финанси > Данъци

Стъпка#11

Финанси > Категории

Стъпка#12

Логистика > Мерни единици

Стъпка#13

Логистика > Категории и характеристики

Стъпка#14

Логистика > Брандове

Стъпка#15

Логистика > Номенклатура

Стъпка#16

CRM > Типове контрагенти, статуси, характеристики

Стъпка#17

P&S > Ценови листи Клиенти

Стъпка#18

P&S > Ценови листи Типове клиенти

Стъпка#19

P&S > Място на продажба POS

Стъпка#20

P&S > Политика за Специфични цени

Стъпка#21

P&S > Политика за Отстъпка на ред

Стъпка#22

P&S > Политика за Отстъпка на документ

Стъпка#23

Администрация > Импорт на контрагенти

Стъпка#24

Администрация > Импорт на салда по контрагенти

Стъпка#25

Администрация > Импорт на номенклатура

Необходими стъпки за конфигуриране и настройка на системата- във вид на дърво

 1. CRM
  1. Настройки
   1. Типове контрагенти, статуси, характеристики
 2. P&S
  1. Ценова политика
   1. Ценови листи Клиенти
   2. Ценови листи Типове клиенти
   3. Политика за Специфични цени
   4. Политика за Отстъпка на ред
   5. Политика за Отстъпка на документ
  2. Настройки
   1. Начини на плащане
   2. Начини на доставка
   3. Място на продажба POS
 3. Логистика
  1. Настройки Склад
   1. Складове
   2. Мерни единици
   3. Категории и характеристики
   4. Брандове
   5. Номенклатура
 4. Финанси
  1. Настройки Финанси
   1. Валути
   2. Сметки и каси
   3. Начини на плащане
   4. Данъци
   5. Категории
 5. Администрация
  1. Настройки
   1. Фирми и офиси
   2. Роли
   3. Потребители
  2. Внедряване
   1. Импорт на контрагенти
   2. Импорт на салда по контрагенти
   3. Импорт на номенклатура
Редакция