Справки Таргети

Интерфейс за обобщена информация за справки таргети по продажби. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Филтър (2), Разултати по месеци (3), Разултати по тримесечия (4), Разултати по полугодия (5) и Разултати по година (6).

В Хедъра (1) виждате бутони за Екпорт на информация в xls и за Преизчисляване.

Във Филтъра (2) избирате Година, Справка Таргети и Месеци, за които се интересувате. След това трябва да натиснете сивия бутон за търсене, за да получите резултати.

В следващите секции получавате обобщена информация за таргетите, планираните и изпълнените продажби. Има бутони в горните десни ъгли на секциите, които ви позволяват да уголемите списъка или да го експортнете в xls.

Редакция