Място на продажба POS

Интерфейс за управление на места на продажба. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутоните Регион, Магазин и POS. С тях добавяте нов регион, магазин или POS.

Списъкът се състои от различните места на продажба, които сте въвели в системата.

КолонаОписание
ИмеИме на Регион/Събитие/POS
ОфисОфиса на съответния магазин
СкладСклада на съответния магазин
Каса/сметкаКасата на съответния POS
Сметка картови разплащенияСметката от картови разплащания
Отговорни лицаЛицата отговорни за съответното място на продажба

Можете да извършвате следсните действия по списъка:

  • отговорни лица – да избирате лицата, отговорни за POS-a;
  • редактиране – да редактирате POS-овете;
  • архивиране/активиране на POS;
  • изтриване – да изтривате POS.

POS

Едно от основните предимства на системата е възможността да работи с множество канали на продажба и когато говорим за POS-ове, е добре да не мислим за тях, само като за работа на каса в магазин. POS-овете по-скоро са логично обособен канал, през който правите продажбите си. Те могат, разбира се, да бъдат и каса в магазин, но също така – вашият офис, уеб сайт, онлайн маркет като Amazon или eMag, дори като отделни POS-ове може да решите да обособите и дилъри, ваши търговци и т.н.
Удобството да направите това е, че от една страна можете да настроите страшно много неща на ниво PoS – ценова листа, отстъпки, ценови политики, кой вижда информацията, от друга страна, всички анализи и справки могат да се филтрират по PoS-ове и това ще ви даде добра идея, откъде се генерират приходите на компанията ви.
За да направим нещата още по-интересни, самите PoS-ове се създават в дървовидна структура: Регион > Магазин > PoS, като това отново помага с анализа на приходната част.
Въпреки че системата идва с предварително настроени 2 магазина и POS, според мен е добре да обърнете внимание на тази част от настройките на самата системата и затова смe указали като задължителна тази стъпка.
> Минималната необходима настройка за работа е един регион с един магазин с един POS.

Регион

Регионът е първото ниво, по което можете в последствие да анализирате дейността си. Някои компании имат 2 региона на дейност – например “Северна” и “Южна България”. Региони могат да бъдат континенти, държави, логически понятия – като “Уеб” и каквото вие си решите. Ако нямате нужда от такова разделение, достатъчно е да оставите само един регион.

Редакция