Продажби

В Модул Продажби се регистрират и управляват всички продажби към клиенти, независимо от кой канал са осъществени:

Продажби от физически магазин

Продавач-консултантите имат достъп до всички инструменти, с които да създават нови продажби, да управляват вече създадени, за да отговорят на всяка клиентска нужда.

Продажби чрез колцентър

Продажбите по телефона се осъщестяват все по-бързо заради бързия достъп до концентрирана информация и различни справки. Модул Продажби скъсява времето за реакция и обслужване на клиента. 

Продажби чрез маркет платформи

Продажбите, генерирани от маркет платформите Amazon, eBay и eMag, директно се отразяват и обработват в модул Продажби чрез интеграциите на системата

Продажби чрез WEB магазини

Онлайн продажбите от WEB магазин или магазини, базиран(и) на Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce и Seliton директно се отразяват и обработват в модул Продажби чрез интеграциите на системата .

Продажби чрез разносна търговия

Модул Продажби е достъпен и за мобилните устройства, които използват ексван и мобилните търговци. Техните продажби също се отразяват в системата веднага, без да нужно да използват компютрите в офиса.

 

Процесът по продажби започва много преди да е осъществена една сделка с клиент и продължава много след това. Поради тази причина и за удобство на потребителя, модул Продажби събира всички възможни действия на едно място, което включва:

Ценообразуване и ценови политики

Модул Продажби в Prim.bg позволява завидна свобода в управлението на ценовите политики, за да можете да покриете всяко отношение и договорка с контрагента си. Организацията на цените може да бъде доста тежка задача, особено ако продавате през повече канали, но с Prim.bg задачата има решение. Модул Продажби ще ви помогне да унифицирате ценовите политики, листите и промоциите си. А ако все пак решите те да се различават, например да продавате по-евтино с 15% само през уеб сайта си, също може го организирате и следите чрез модула.

Начини за управление на цени и ценообразуване в Prim.bg:

 

 

 

 

Редакция