Заявки за обслужване

Интерфейс за обработка чрез поръчка или преместване на заявки, които са пуснати за обслужване. Лявата му част се състои от списък с артикули/редове от документи, които са били заявени от складовете, като чрез БУТОН ПЛЮС на всеки ред, вие може да изберете кои от заявките да бъдат изпълнени(и съответно наредени отдясно). В дясната част на интерфейса се нареждат само артикулите, които сте избрали за изпълнение. Може да поръчате артикулите от доставчик или да ги преместите от склад, в който има наличности.

(1), Филтър (2), Заявени артикули (3), (4) Избрани за изпълнение (5)

Редакция