Сторниране на Поръчка от доставчик

Сторниране на Поръчка за доставка

 

В ценово сторниране на поръчка се трябва да се пусне ръчно сторниране на заскладяването, с което стоката е влязла в склада, с нулеви количества, за да се преизчислят себестойностите на артикулите.
Редакция