Производство

Модул Производство в съчетание с Модул Склад и Логистика управляват производствените процеси в компанията. Ключов процес е работната поръчка, при която се влагат елементи (материали, артикули и продукти) в рецепти, които в съчетание с операции, генерират готова продукция- „продукт“.

Производствени фукционалности:

  • Работни поръчки
  • Производство по продажби
  • Изчисляване на себестойност на готов продукт
  • Импорт на рецепти
  • Справка вложени материали
  • Справка готова продукция
  • Справка необходими материали
  • Редакция