Ценови листи по типове клиенти

Асоциирането на ценова листа към индивидуален клиент е избирателно, но посочването на ценовите листи, с които може да оперира всеки тип клиент е задължително и задачата ви тук е да настроите именно това.

Екранът е разделен на Хедър (1), Списък с типове клиенти (2) и Списък с ценови листи за тип клиент (3).

В списъка с типове клиенти са всички типове клиенти, които сте настроили. За да промените списъка с ценови листи, достъпни за конкретния тип клиент, трябва да натиснете иконата за редакция. Стрлките (до бутоните за редакция) отварят списък с ценовите листи за типа клиент. Тази на първа позиция е ценовата листа по подразбиране. При създаване на продажба това ще е цената, която автоматично ще е попълнена. Останалите също ще са достъпни от падащо меню.

Редакция