Ценови политики по клиенти

В системата има ценови политики. Те указват върху какъв сет от артикули или за кой POS, или за какви видове/статуси, или индивидуални клиенти, е приложимa дадена политика, след това се указва и каква е самата политикa – % отстъпка, подарък, купи 3 получи 5 и т.н. Политиките по принцип се прилагат върху вече определената от ценовата листа цена.
Една от политиките, които сме предвидили в системата, е възможността да се въвежда свободно цена при продажба. Настройката и става от:
P&S > Ценова политика > Политика за специфични цени

От иконата за редактиране се отваря интерфейсът, в който да въведете по какъв признак да се приложи правилото

Редакция