Политики

Този интерфейс ви позволява да създавате ценови политики, като задължително трябва да вкарате ценовите политики в сесии, за да бъдат използваеми.

Екранът е разделен на Хедър (1), Филтър (2), Списък с ценови политики (3) и Работен панел (4).

В Хедъра виждате бутон Добавяне, който ви позволява да добавите ценова политика. 

До името на всяка ценова политика виждате бутона (i), който отваря  Работния панел (4). Можете да извършвате следните действия:

  • Редактиране – редактирате ценовата политика;
  • Спиране/Стартиране – спирате/стартирате ценовата политика;
  • Изтриване – изтривате ценовата политика;
  • Редактиране на правило – редактирате правилото, което сте задали.

Ценови политики

Специфични цени

Една от политиките, които сме предвидили в системата, е възможността да се въвежда свободно цена при продажба. Тук задачата ви е да изберете при какви условия ще може да се случва това. Като натиснете бутона за редакция на политика за специфични цени, системата ви позволява да изберете правила. (при какви обстоятелства ще има специфични цени)

От иконата за редактиране на правило се отваря интерфейс, в който въвеждате по какъв признак искате да се прилага правилото. Например, ако сте избрали правило POS, можете да изберете за кои POS-ове да има специфични цени.

Отстъпка на ред

Настройването на правилото кой може да прави отстъпки на ред от документ е абсолютно аналогично на правилото за настройване на специфични цени.

Отстъпка на документ

Настройването на правилото кой може да прави отстъпки на цял документ е абсолютно аналогично на правилото за настройване на специфични цени.

Бонус точки

 

Редакция