Замени +

Замяната се използва за подмяна на артикул, който вече е продаден на клиента, но той иска да върне и замени. Операцията позволява да се отрази смяната на един артикул с абсолютно същия артикул, било поради дефект или някаква друга причина. В случай, че артикулът, с който искате да извършите замяната не е абсолютно същият, то трябва да сторнирате старата продажба и да направите нова.

Интерфейс за оперативна дейност по замените. Тук получавате информация за направените замени и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете нова Замяна. Синият бутон скрива и показва Филтъра (2), както и трети бутон- Експорт, който е активен единствено при условие, че сте указали във Филтъра (2), че резултатът ви ще е по Редове от документи.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо замените си, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
РезултатИзглед Документи (3.1)
Изглед Редове от документи (3.2)
Изглед Артикули (3.3)
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат замените. Работи по дата на документ. Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата
До дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат замените. Работи по дата на документ.
ТипФилтрирате по Тип на документа- винаги е Замяна.
От типФилтрирате по Тип на обекта от, който винаги е склад.
СкладФилтрирате по склад, от който са създадени продажбите.
До обект Филтрирате по Тип на обекта до, който винаги е клиент.
КлиентФилтрирате по конкретен клиент, към който са създадени замените.
СтатусФилтрирате по Статус на Замяната, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен.
ПриключенПриключена замяната е тази, по която:
– Има направено заскладяване за цялото количество от артикула/артикулите.
– Има направено изписване към Клиента за цялото количество от артикула/артикулите.
АнулиранЗамяната е анулирана.
АктивенАктивна замяна е тази, по която не е направено едно или повече от следните действия::
– Не е направено заскладяване за цялото количество от артикула/артикулите.
– Не е направено изписване към Клиента за цялото количество от артикула/артикулите.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули според зададените критерии от Филтъра (2) може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за замените, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък със замени, тя съдържа следните колони:

КолонаОписание
ТипТип на документа- винаги е замяна.
НомерНомер на замяна.
ДатаДата на замяна.
Показва информация за редовете на продажбата с:
– Код
– Име
– Количество
ОтСклад, от който излизат артикулите за замяната.
Филтрира по склад.
КлиентКонтрагент на замяната.
Филтрира по контрагент.
КоличествоКоличество в замяната.
ЗаскладеноЗаскладено количество.
ИзписаноИзписано количество от замяната.
Отваря досие на замяна.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Описание Попълненото описание на замяната.
Бележка Попълнената бележка в замяната.
Свързани Показва номерата на всички свързани операции със замяната. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
ТеглоТегло на артикулите в замяната.
ОбемОбем на артикулите в замяната.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за замените чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират замените:

Цвят на документаОписание
ЧервенЗамяната е анулирана.
ЗеленЗамяната е приключена, по нея:
– Има направено заскладяване за цялото количество.
– Има направено изписване за цялото количество.
ЧеренЗамяната е активна, по нея не е направено едно или повече от следните действия:
– Няма направено заскладяване за цялото количество.
– Няма направено изписване за цялото количество.

Резултат по Редове (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако една замяна има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.

Таблицата по редове съдържа следните колони:

КолонаОписание
ТипТип на документа- винаги е замяна.
Номер на документаНомер на замяна.
ДатаДата на замяна.
ОтСклад, от който излизат артикулите за замяната.
Филтрира по склад.
КъмКонтрагент на замяната.
Филтрира по контрагент
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула/услугата
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество на артикула в замяната.
ЗаскладеноЗаскладено количество от артикула в замяната.
ИзписаноИзписано количество от артикула в замяната.
Отваря досие на замяната.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Описание Описание на артикула.
БрандБранд на артикула.
КатегорияКатегория на артикула.
ПартидаПартида на артикула, избран в замяната.
Описание док. Описание на замяната.
БележкаБележка в замяната.
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции със замяната. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
ТеглоТегло на артикула в замяната.
ОбемОбем на артикула в замяната.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 замени, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от замените на артикулите.

КолонаОписание
КодКод на артикула.
ИмеИме на артикула.
Отваря досие на артикула/услугата.
МяркаМярка на артикула.
КоличествоКоличество на артикулите в замените в дадения период и според зададените филтри.

Кратко описание стъпка по стъпка на процедурата по замени:


1. Влизате в P&S-> Продажби -> Замени. От Хедъра стартирате създаване на Замяна. Внимавате с избора си на артикул, който да вземете от клиента, защото ще трябва да му върнете същия от избрания склад. Потвърждавате създаването на замяна.

Ако не виждате даден артикул в списъка с артикули при клиента, артикулът може да не е бил изписан по продажба. Може да направите проверка в досието на клиента.

2. След като сте потвърдили замяната, трябва да създадете Заскладяване на избрания артикул/артикули.

3. След заскладяването от Клиента в избрания склад, трябва да изкарате новия артикул/и от склада с операция Изписване.

Редакция