Поръчки

Интерфейс за оперативна дейност по поръчките. Тук получавате информация за поръчките и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) and Резултат (3).

This image has an empty alt attribute; its file name is image-89-1024x641.png

В Хедъра виждате падащо меню, което ви позволява да създадете Поръчка от доставчик и да сторниране Поръчка от доставчик.

Виждате и син бутон с лупа, който скрива и показва Филтъра – Когато Филтърът се вижда, в лявата му част ще намерите три бутона – Поръчки, Редове от поръчки и Артикули. Те променят Резултата.

  • Ако сте избрали Поръчки, резултатът е списък с поръчки;
  • Ако сте избрали Редове от поръчки, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от поръчки . Ако са продадени три артикула в рамките на един и същи ред от поръчки, ще видите три различни реда в списъка за един и същи ред от поръчки.
  • Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък с артикулите, които са били поръчани. Списъкът показва и обобщените количества от поръчките на артикулите.

Останалите полета във Филтъра ви позволяват да търсите на базата на нещо специфично като От дата/До дата, Офис, Тип доставчик, Статус, Търговец, Доставчик, Вид. Повечето се избират от падащи менюта. Различните опции са описани в таблицата по-долу:

ОпцияОписание
От дата/До датаФилтрирате на базата на това кога се е състояла поръчката
ОфисИзбирате офиса, от който се е случила поръчката. Ако на потребител не е дадено правото да работи с конкретен офис, то той няма да вижда този офис в менюто.
Тип доставчикИзбирате тип доставчик от вече съществуващите в системата.
ВидИзбирате Поръчки, Сторнирания на поръчки или Поръчки със сторниране и резултатите ще са само от този вид.
СтатусИзбирате статуса на поръчките, които искате да видите – Потвърден, Активен или Анулиран. Всеки ред от списъка е оцветен различно в зависимост от статуса. Потвърдените поръчки са в зелено (не могат да се извършват повече действия по тази поръчка ), активните поръчки са в черно (поръчката не е довършена) и анулираните поръчки са в сиво.
ТърговецИзбирате човека, направил поръчката
ДоставчикИзбирате поръчките за конкретен доставчик

Ако във Филтъра сте избрали Поръчки, Резултатът ще бъде списък с поръчките на база критериите, които сте посочили. По подразбиране системата ще ви покаже само най-използваните колони:

КолонаОпиасание
ТипПоръчка/Сторниране на поръчка
НомерНомер на поръчка
ДатаДата на документация
Доставчик Доставчикът, който е направил поръчката
ВалутаВалута на поръчка
СумаОбщата сума на поръчката, съобразно валутата

и още няколко бутона:

БутонМишка над текстаОписание
РедовеПоказва ви редовете в рамките на реда от поръчки (Код, Име, Количество, Изписано)
Досие на контрагентПоказва си повече информация за клиента.
Филтрирай по клиентФилтрира по клиент и ще ви даде информация само за поръчките на този клиент
Издай финансов документИздавате финансов документ за поръчката(ако такъв не е бил създаден вече)
Повече информацияОтваряте досие на поръчката

Ако искате повече информация за продажбите, има чекбоксове, които добавят допълнителни колони към списъка:

КолонаОписание
ФирмаФирмата, регистрирана в системата, може да има няколко фирми, ако има холдинг
ОфисОфисът, от който е направена поръчката
ТърговецЧовекът, направил поръчката
Номер на контрагентаНомерът, използван от счетоводната система на клиента
Дата за доставкаКога е била направена поръчката (ако е зададено)
ДоговорИме и номер на договора
ФинансиПоказва няколко колони (Данъчен шаблон, Вид фактура, Вид плащане), които ще ви помогнат да разберете финансовата част на поръчката
ДоставкаПоказва начина на доставка. Когато изберете този чекбокс, още един се появява – Адрес. Когато изберете и него, още пет колони се почвяват в списъка – Пощенски код, Област, Населено място, Адрес за доставка, Телефон, email
ОписаниеПоказва описанието на артикула, ако има такова
Описание за вътрешно ползванеПоказва коментар към артикула, ако има такъв Забележка: Когато изберем Коментар или Описание, в списъка се появява допълнителен бутон – . Този бутон позволява бърза редакция.
СвързаниПоказва историята на поръчката като документи за експедиция, складови операции, разписки и други
ЦенаПоказва пълната цена за поръчката и разбиването на реалната цена на артикулите и данъците на няколко колони в списъка (Цена, Данък, Сума)
ФактурираноДали документ за плащане е бил създаден
ПлатеноПолучено плащане
ЗаскладеноЗаскладено количество
Сумирай в BGN (или валутата поподразбиране в системата)Ако има продажби в EURO и такива в BGN, това поле показва сумата в една валута (валутата по подразбиране – BGN или друга)

Системата ще запомни колоните, които сте избрали да виждате и следващия път, когато отворите този интерфейс и филтрирате списъка, те ще бъдат показани. Ако във Филтъра сте избрали Редове от поръчки, Резултатът ще бъде списък с конкретните артикули за редовете от поръчки. По подразбиране системата ще ви покаже само най-използваните колони:

КолонаОписание
ТипПоръчка или Сторниране на поръчка
Номер на документаНомер на документа
ДатаДата, на която документът е влязъл в системата
ДоставчикДоставчикът, за когото е продажбата
КодКод на артикул
ИмеИме на артикул
БрандБранд на артикул
ВалутаВалута на поръчката
Мярка Мярка на артикула
Отстъпка по доставчик Отстъпка по доставчик
СумаСумата, асоциирана с поръчката, за конкретния артикул

плюс няколко бутона за допълнителна информация (), за филтриране по клиент () и за досие на поръчката(). Аналогично на по-горе, можете да добавите допълнителни колони към списъка, ако са ви необходими:

Колона+Описание
Фирма Аналогично на по-горе
ОфисАналогично на по-горе
ТърговецАналогично на по-горе
Номер на контрагента Номер на контрагента
Дата за доставкаАналогично на по-горе
ОписаниеАналогично на по-горе
СвързаниАналогично на по-горе
ЦенаАналогично на по-горе
ФактурираноАналогично на по-горе
ПлатеноАналогично на по-горе
ЗаскладеноАналогично на по-горе
Сумирай в BGN (или валутата поподразбиране в системата)Аналогично на по-горе

Ако във Филтъра сте избрали Артикули, Резултатът ще бъде списък от артикули с обобщена информация за поръчките по тях. Системата ще ви покаже следните колони:

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
БрандБранд на артикула
МяркаМярка на артикула
КоличествоНалично количество от артикула
Сума, BGNСумата в BGN или валутата по подразбиране
ИзписанииКолко артикула са били изписани
Остава за изписванеКолко артикула остават за изписване

С това описание изчерпахме всички резултати и всички възможни действия по тях.

Редакция