Мерни единици

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Measures.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

ПараметърОписаниеЗадължително
idId на мерна единица от номенклатурата в Prim.
codeКод на мерна единица.ДА  if(!name)
nameИме на мерна единица.ДА  if(!code)
get_allВземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "pcs"
  },
  {
   "name": "килограм"
  }
 ]
}

Отговор

{
 "total_count": 2,
 "result": [
  {
   "name": "Брой",
   "si_label": "бр.",
   "id": 21765,
   "is_weight": 0,
   "code": "pcs"
  },
  {
   "code": "kg",
   "is_weight": 1,
   "id": 21792,
   "name": "Килограм",
   "si_label": "кг"
  }
 ],
 "count": 2
}

Създаване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Measures.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
code Код на мерна единица. Да
name Име на мерна единица. Да
si_label Име на мeрната единица от международната система единици. Да
is_weight Дали мерната единица е тегло.  

Заявка

{
 "data": [
  {
   "is_weight": false,
   "code": "ARCH",
   "name": "Aршин",
   "si_label": "arch"
  }
 ]
}

Отговор

{
 "count": 1,
 "result": [
  {
   "si_label": {
    "bg": "arch"
   },
   "name": "Aршин",
   "is_weight": 0,
   "id": 5504886,
   "code": "ARCH",
   "domain_id": 1
  }
 ]
}
Редакция