Брандове

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Brands.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
id Id на бранд от номенклатурата в Prim.  
code Код на бранд. ДА  if(!name)
name Име на бранд. ДА  if(!code)
get_all Вземи всички.  

 

Заявка

{
"data": [
{
"code": "DEL"
},
{
"name": "APPLE"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"DEL"},{"name":"APPLE"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Brands.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
"total_count": 2,
"result": [
{
"code": "APL",
"id": 3139787,
"name": "APPLE"
},
{
"id": 3139788,
"code": "DEL",
"name": "DELL"
}
],
"count": 2
}

Създаване

Заявка към URL: 

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Brands.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър  Описание Задължително
code Код на мерна единица. Да
name Име на мерна единица. Да

Заявка

{
"data": [
{
"code": "TESLA",
"name": "Tesla"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"TESLA","name":"Tesla"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Brands.set?token=<TOKEN>

Отговор

{
"count": 1,
"result": [
{
"name": "Tesla",
"domain_id": 1,
"id": 5504914,
"code": "TESLA"
}
]
}

 

Редакция