Групи

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Groups.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
id Id на група от номенклатурата в Prim.  
code Код на група. ДА  if(!name)
name Име на група. ДА  if(!code)
get_all Вземи всички.  

 

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "99"
  },
  {
   "name": "Протектори"
  }
 ]
}
 
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"99"},{"name":"Протектори"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Groups.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "total_count": 2,
 "result": [
  {
   "parent_name": "Аксесоари",
   "tp": "items",
   "name": "Протектори",
   "id": 3139766,
   "have_childs": 0,
   "parent_id": 3139761,
   "code": "06.03"
  },
  {
   "parent_id": null,
   "code": 99,
   "name": "Части",
   "id": 3139775,
   "have_childs": 2,
   "tp": "items",
   "parent_name": ""
  }
 ],
 "count": 2
}

Създаване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Groups.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
code Код на група. Да
name Име на група. Да
parent_name Име на група родител.  
parent_id Id на група родител.  
tax_instance_name Име на данъчна инстанция. Можете да го вземете чрез функция за взимане на данъчни инстанции. (RPC.common.Api.TaxInstances.get) Да

За мултиезични имена ключа name става обект:

Пример: {„name“:{„bg“:“Тест“,“en“:“Test“,“ro“:“Test“}}

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "TEST12",
   "name": "TEST12",
   "tax_instance_name": "Освободена"
  }
 ]
}

Заявка за мултиезични имена

{
"data":
[
{
"code": "TEST12",
"name":
{
"bg": "Тест",
"en": "Test",
"ro": "Test"
},
"tax_instance_name": "Освободена"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"TEST12","name":"TEST12","tax_instance_name":"Освободена"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Groups.set?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 1,
 "result": [
  {
   "domain_id": 1,
   "tax_instance_id": 5443574,
   "code": "TEST12",
   "parent_id": "__NULL__",
   "params": [],
   "name": "TEST12",
   "id": 5505243,
   "params_label": []
  }
 ]
}
Редакция