Параметри

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Params.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на параметър от номенклатурата в Prim.
code Код на параметър. ДА  if(!name)
name Име на параметър. ДА  if(!code)
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "102"
  },
  {
   "name": "Процесор"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"102"},{"name":"Процесор"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Params.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 2,
 "result": [
  {
   "params_for": "items",
   "order_id": 7,
   "values": null,
   "tp": "text",
   "id": 5350022,
   "name": "Процесор",
   "nomenclature_id": null,
   "code": 101
  },
  {
   "code": 102,
   "order_id": 8,
   "nomenclature_id": null,
   "name": "Памет",
   "id": 5350059,
   "values": null,
   "tp": "text",
   "params_for": "items"
  }
 ],
 "total_count": 2
}
Редакция