Начини на плащане

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.PayTypes.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на начин на плащане от номенклатурата в Prim.
code Код на начин на плащане. ДА  if(!name)
name Име на начин на плащане. ДА  if(!code)
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "bank"
  },
  {
   "name": "брой"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"bank"},{"name":"брой"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.PayTypes.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "total_count": 2,
 "count": 2,
 "result": [
  {
   "id": 21796,
   "name": "Банков превод",
   "tp": "bank",
   "code": "bank"
  },
  {
   "code": "cash",
   "tp": "cash",
   "name": "Брой",
   "id": 21794
  }
 ]
}
Редакция