Данъчни сделки

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.TaxDeals.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на данъчна сделка от номенклатурата в Prim.
code Код на данъчна сделка. ДА  if(!name)
name Име на данъчна сделка. ДА  if(!code)
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "6"
  },
  {
   "name": "внос от ес"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"6"},{"name":"внос от ес"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.TaxDeals.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 2,
 "result": [
  {
   "expense": 1,
   "code": 15,
   "income": 0,
   "id": 21903,
   "name": "Внос от ЕС"
  },
  {
   "name": "Поръчка от страната",
   "id": 21894,
   "income": 0,
   "code": 6,
   "expense": 1
  }
 ],
 "total_count": 2
}
Редакция