Данъчни инстанции

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.TaxInstances.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на данъчна инстанция от номенклатурата в Prim.
name Име на данъчна инстанция. ДА if(!id)
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "name": "Намалена"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"name":"Намалена"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.TaxInstances.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "count": 1,
 "result": [
  {
   "nm": "Намалена",
   "id": 5372782,
   "archive": 0
  }
 ],
 "total_count": 1
}
Редакция