Валути

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Currencies.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

ПараметърОписаниеЗадължително
idId на валута от номенклатурата в Prim.
codeКод на валута.ДА  if(!name)
nameИме на валута.ДА  if(!code)
get_allВземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "EUR"
  },
  {
   "name": "британски паунд"
  }
 ]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"EUR"},{"name":"британски паунд"}]}' "https://awf7.victor.prim.bg/api/RPC.common.Api.Currencies.get?token=f3754aaf66f52dd2bfd1048505080510"

Отговор

{
 "count": 2,
 "total_count": 2,
 "result": [
  {
   "code": "EUR",
   "name": "EUR",
   "id": 21355
  },
  {
   "name": "Британски паунд",
   "code": "GBP",
   "id": 2980893
  }
 ]
}
Редакция