Артикули

Създаване на артикул

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Items.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
id Id на артикул от номенклатурата в Prim.  
sku Код на артикул.  
name Име на артикул. Да
status Статус на артикул. (work, archive) – Активен, Архивиран  
 description Описание на артикул.  
 tp Тип на артикул. (articul, material, product, bom) – Артикул, Материал, Продукт, Бом  Да
 income Артикула да се използва в продажби.  
expense Артикула да се използва в поръчки.  

Brand – brand – Обект

Параметър Описание Задължително
id Id на бранд от номенклатурата в Prim.  
code Код на бранд.  
name Име на бранд.  

Group – group – Обект

Параметър Описание Задължително
id Id на група от номенклатурата в Prim.  
code Код на група. ДА  if(!name)
name Име на група. ДА  if(!code)

 

 

 

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "EUR"
  },
  {
   "name": "британски паунд"
  }
 ]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"EUR"},{"name":"британски паунд"}]}' "https://awf7.victor.prim.bg/api/RPC.common.Api.Currencies.get?token=f3754aaf66f52dd2bfd1048505080510"

Отговор

{
 "count": 2,
 "total_count": 2,
 "result": [
  {
   "code": "EUR",
   "name": "EUR",
   "id": 21355
  },
  {
   "name": "Британски паунд",
   "code": "GBP",
   "id": 2980893
  }
 ]
}
Редакция