Типове продажба

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.SoOrderTypes.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
name Име на тип продажба. ДА 
get_all Вземи всички.  

 

Заявка

{
"data": [
{
"name": "На дребно"
},
{
"name": "На едро"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"name":"На дребно"},{"name":"На едро"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.SoOrderTypes.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
"total_count": 2,
"count": 2,
"result": [
{
"name": "На дребно",
"code": "",
"id": 5371190
},
{
"name": "На едро",
"code": "",
"id": 5371372
}
]
}

Редакция