Места за продажба

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Pos.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на място на продажба от номенклатурата в Prim.
code Код на място на продажба. ДА if(!name)
name Име на място на продажба. ДА if(!code)
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "555"
  },
  {
   "name": "emag"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"555"},{"name":"emag"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Pos.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "code": "емаг",
   "name": "eMAG",
   "company_id": 20788,
   "id": 3148107,
   "store_id": 21882,
   "shop_name": "eMAG",
   "account_id": 5344943,
   "office_name": "Централен офис",
   "shop_id": 3148094,
   "office_id": 20790
  },
  {
   "code": 555,
   "name": "Здравка ПОС 1",
   "company_id": 20788,
   "id": 5425660,
   "store_id": 21882,
   "shop_name": "Здравка Магазин",
   "office_name": "Централен офис",
   "account_id": 21309,
   "shop_id": 5425659,
   "office_id": 20790
  }
 ],
 "count": 2,
 "total_count": 2
}
Редакция