Складове

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Stores.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
id Id на склад от номенклатурата в Prim.
code Код на склад. ДА if(!name)
name Име на склад. ДА if(!code)
not_in_tree Връща резултата в списък, а не в дървоводна структора.
show_sectors Покажи и сектори / площадки към складове.
get_all Вземи всички.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "code": "01"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"code":"01"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Stores.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "negative_quantity": 0,
   "code": "01",
   "nm": "Централен склад",
   "company_nm": "Ангел Антонов Данаилов",
   "tp": "store",
   "id": 21882,
   "parent_id": null,
   "master_id": 21882,
   "childs": [
    {
     "parent_id": 21882,
     "id": 5349272,
     "company_id": 20788,
     "childs": [],
     "code": "03",
     "master_id": 21882,
     "tp": "sector_base",
     "parent_nm": "Централен склад",
     "negative_quantity": 0,
     "company_nm": "Ангел Антонов Данаилов",
     "nm": "Подсклад на Централен"
    },
    {
     "nm": "Тест Пламен",
     "company_nm": "Ангел Антонов Данаилов",
     "code": 123,
     "negative_quantity": 0,
     "company_id": 20788,
     "parent_nm": "Централен склад",
     "childs": [],
     "tp": "sector_base",
     "id": 5354862,
     "parent_id": 21882,
     "master_id": 21882
    }
   ],
   "company_id": 20788,
   "parent_nm": ""
  }
 ],
 "total_count": 3,
 "count": 1
}
Редакция