Клиенти

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Partners.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

</table style>
Параметър Описание Задължително
id Id – на клиент от системата Prim.  
is_company Избира се, ако клиента е юридическо лице. Ако не се избере – клиентът е физическо лице. true/false, 0/1
eik ЕИК номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
egn ЕГН на клиент ако е маркиран is_company:0/false
dds_num ДДС номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
email Имейл на клиент Заедно с phone. Ако имейлът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър phone.
phone Телефон на клиент Заедно с email. Ако телефон се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър email.

Заявка

{
 "data": [
  
  {
   "id": 1000000001
  },
  {
   "is_company": true,
   "eik": "00000000000"
  },
  {
   "is_company": false,
   "egn": "0000000000"
  {
   "is_company": true,
   "dds_num": "BG00000000000"   
  },
  {
   "phone": "0000000000",
   "email": "mail@mail.com"
  },
  {
   "phone": "",
   "email": "mail@mail.com"
  },
 {
   "phone": "0000000000",
   "email": ""
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"id":1000000001},{"is_company":true,"eik":"00000000000"},{"is_company":false,"egn":"0000000000"},{"is_company":true,"dds_num":"BG00000000000"},{"phone":"0000000000","email":"mail@mail.com"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Partners.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "id": <ID на клиент/доставчик>,
   "name": <Име на клиент/доставчик>,
   "nickname": <Псевдоним>,
   "is_client": <Дали е клиент>,
   "client_type": <Тип клиент>,
   "is_vendor": <Дали е доставчик>,
   "vendor_type": <Тип доставчик>,
   "status": <Статус>,
   "trader": <Търговец>,
   "egn": <ЕГН когато клиента е физическо лице>,
   "eik": <ЕИК когато клиента е юридическо лице>,
   "dds_num": <ДДС Номер когато клиента е юридическо лице>,
   "email": <Имейл на клиент> ,
   "phone": <Телефон на клиент>,
   "fax": <Факс на клиент>,
   "note": <Бележка на клиент>,
   "is_foreign": <Чуждестранно лице>,
   "archive": <Архивиран>,
   "is_company": <Юридическо лице>,
   
  }
 ],
 "total_count": 1,
 "count": 1
}


Създаване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Partners.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
id Id на клиент/доставчик от системата Prim. ако се подаде редактира
name Име Да
nickname Псевдоним  
is_company Избира се, ако клиента е юридическо лице. Ако не се избере – клиентът е физическо лице. true/false, 0/1
eik ЕИК номер на клиент/доставчик ако е маркиран is_company:1/true
dds_num ДДС номер на клиент/доставчик ако е маркиран is_company:1/true
egn ЕГН на клиент/доставчик Проверява за съществуващо лице за контакт към клиента, ако намери редактира
email Е-майл на клиент/доставчик Заедно с phone
phone Телефон на клиент/доставчик Заедно с email
fax  Факс на клиент/доставчик  
note Бележка на клиент/доставчик  
status Статус на клиент  
trader Търговец  
is_client Контрагента е клиент  
client_type Тип на клиент  
is_vendor Контрагента е доставчик  
vendor_type Тип на доставчик  
is_foreign Чуждестранен гражданин true/false, 0/1
archive Архивиран true/false, 0/1

Заявка

{
  “data”: [
    {
   "id": <ID на клиент/доставчик>,
   "name": <Име на клиент/доставчик>,
   "nickname": <Псевдоним>,
   "is_client": <Дали е клиент>,
   "client_type": <Тип клиент>,
   "is_vendor": <Дали е доставчик>,
   "vendor_type": <Тип доставчик>,
   "status": <Статус>,
   "trader": <Търговец>,
   "egn": <ЕГН когато клиента е физическо лице>,
   "eik": <ЕИК когато клиента е юридическо лице>,
   "dds_num": <ДДС Номер когато клиента е юридическо лице>,
   "email": <Имейл на клиент> ,
   "phone": <Телефон на клиент>,
   "fax": <Факс на клиент>,
   "note": <Бележка на клиент>,
   "is_foreign": <Чуждестранно лице>,
   "archive": <Архивиран>,
   "is_company": <Юридическо лице>
    }
  ]
}


curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"id": <ID на клиент/доставчик>,"name": <Име на клиент/доставчик>,"nickname": <Псевдоним>,"is_client": <Дали е клиент>,"client_type": <Тип клиент>,"is_vendor": <Дали е доставчик>,"vendor_type": <Тип доставчик>,"status": <Статус>,"trader": <Търговец>,"egn": <ЕГН когато клиента е физическо лице>,"eik": <ЕИК когато клиента е юридическо лице>,"dds_num": <ДДС Номер когато клиента е юридическо лице>,"email": <Имейл на клиент> ,"phone": <Телефон на клиент>,"fax": <Факс на клиент>,"note": <Бележка на клиент>,"is_foreign": <Чуждестранно лице>,"archive": <Архивиран>,"is_company": <Юридическо лице>}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Partners.set?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "id": <ID на клиент/доставчик>,
   "name": <Име на клиент/доставчик>,
   "nickname": <Псевдоним>,
   "is_client": <Дали е клиент>,
   "client_type": <Тип клиент>,
   "is_vendor": <Дали е доставчик>,
   "vendor_type": <Тип доставчик>,
   "status": <Статус>,
   "trader": <Търговец>,
   "egn": <ЕГН когато клиента е физическо лице>,
   "eik": <ЕИК когато клиента е юридическо лице>,
   "dds_num": <ДДС Номер когато клиента е юридическо лице>,
   "email": <Имейл на клиент> ,
   "phone": <Телефон на клиент>,
   "fax": <Факс на клиент>,
   "note": <Бележка на клиент>,
   "is_foreign": <Чуждестранно лице>,
   "archive": <Архивиран>,
   "is_company": <Юридическо лице>
  }
 ],
 "count": 1
}
Редакция