Адреси

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Addresses.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
id Id на адреса в Prim.  
email Е-майл към адреса в Prim. Заедно с phone. Ако телефонът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър email.
phone Телефон към адреса в Prim. Заедно с email. Ако имейл се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър phone.

Клиент – partner – Обект

Параметър Описание Задължително
id Id – на клиент от системата Prim.  
is_company Избира се, ако клиента е юридическо лице. Ако не се избере – клиентът е физическо лице. true/false, 0/1
eik ЕИК номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
egn ЕГН на клиент ако е маркиран is_company:0/false
dds_num ДДС номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
email Имейл на клиент Заедно с phone. Ако телефонът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър email.
phone Телефон на клиент Заедно с email. Ако имейлът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър phone.

Заявка

{
 "data": [
  {
   "id": 100000000
  },
  {
   "phone": "0000000000",
   "email": "mail@mail.com"
  },
  {
   "partner": {
    "id": 1000000001
   }
  },
  {
   "partner": {
    "is_company": true,
    "eik": "00000000000"
   }
  },
  {
   "partner": {
    "is_company": false,
    "egn": "0000000000"
   }
  },
  {
   "partner": {
    "is_company": true,
    "dds_num": "BG00000000000"
   }
  },
  {
   "partner": {
    "phone": "0000000000",
    "email": "mail@mail.com"
   }
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"id":100000000},{"phone":"0000000000","email":"mail@mail.com"},{"partner":{"id":1000000001}},{"partner":{"is_company":true,"eik":"00000000000"}},{"partner":{"is_company":false,"egn":"0000000000"}},{"partner":{"is_company":true,"dds_num":"BG00000000000"}},{"partner":{"phone":"0000000000","email":"mail@mail.com"}}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Addresses.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "id": <ID на адрес>,
   "country": <Държава>,
   "district": <Област>,
   "settlement": <Населено място>,
   "nbh": <Квартал>,
   "address": <Свободен адрес>,
   "street": <Улица>,
   "num": <Номер на улица>,
   "building": <Блок>,
   "building_entrance": <Вход>,
   "building_floor": <Етаж>,
   "building_apartment": <Апартамент>,
   "zip": <Пощенски код>,
   "zip_num": <Пощенска кутия>,
   "tax": <Данъчен адрес>,
   "email": <Имейл на адрес>,
   "phone": <Телефон на адрес>,
   "fax": <Факс на адрес>,
   "note": <Бележка на адрес>,
   "partner": {
    "dds_num":<ДДС номер>,
    "is_company": <Клиентът е фирма>,
    "eik": <ЕИК>,
    "id": <ID на клиент>,
    "nm": <Име на клиент>,
    "phone": <Телефон на клиент>,
    "email": <Имейл на клиент>
   },
  }
 ],
 "total_count": 1,
 "count": 1
}


Създаване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Addresses.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
id Id на адреса в Prim. ако се подаде редактира
country Държава Да
district Област Проверява за съществуващо лице за контакт към клиента, ако намери редактира
settlement Населено място
street Улица
num Номер  
address Адрес свободен текст към адреса за пояснение
nbh Квартал  
building Блок  
building_entrance Вход  
building_floor Етаж  
building_apartment Апартамент  
zip Пощенски код  
zip_num Пощенска кутия  
tax Данъчен адрес true/false, 0/1
email  Имейл
phone Телефон  
fax Факс  
note Бележка  

Клиент – partner – Обект

Параметър Описание Задължително
id Id – на клиент от системата Prim.  
is_company Избира се, ако клиента е юридическо лице. Ако не се избере – клиентът е физическо лице. true/false, 0/1
eik ЕИК номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
egn ЕГН на клиент ако е маркиран is_company:0/false
dds_num ДДС номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
email Имейл на клиент Заедно с phone. Ако телефонът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър email.
phone Телефон на клиент Заедно с email. Ако имейлът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър phone.

Заявка

{
  “data”: [
    {
   "id": <ID на адрес>, 
   "country": <Държава>, 
   "district": <Област>, 
   "settlement": <Населено място>, 
   "nbh": <Квартал>, 
   "address": <Свободен адрес>, 
   "street": <Улица>, 
   "num": <Номер на улица>, 
   "building": <Блок>, 
   "building_entrance": <Вход>, 
   "building_floor": <Етаж>, 
   "building_apartment": <Апартамент>, 
   "zip": <Пощенски код>, 
   "zip_num": <Пощенска кутия>, 
   "tax": <Данъчен адрес>, 
   "email": <Имейл на адрес>, 
   "phone": <Телефон на адрес>, 
   "fax": <Факс на адрес>, 
   "note": <Бележка на адрес>,
      "partner": {
        "dds_num":<ДДС номер>,
    "is_company": <Клиентът е фирма>,
    "eik": <ЕИК>,
    "id": <ID на клиент>,
    "phone": <Телефон на клиент>,
    "email": <Имейл на клиент>
      }
    }
  ]
}


curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{ "id": <ID на адрес>, "country": <Държава>, "district": <Област>, "settlement": <Населено място>, "nbh": <Квартал>, "address": <Свободен адрес>, "street": <Улица>,"num": <Номер на улица>, "building": <Блок>,"building_entrance": <Вход>, "building_floor":<Етаж>,"building_apartment": <Апартамент>, "zip": <Пощенски код>, "zip_num": <Пощенска кутия>, "tax": <Данъчен адрес>, "email": <Имейл на адрес>, "phone": <Телефон на адрес>, "fax":<Факс на адрес>, "note": <Бележка на адрес>, "partner": { "dds_num":<ДДС номер>, "is_company": <Клиентът е фирма>, "eik": <ЕИК>, "id": <ID на клиент>, "phone": <Телефон на клиент>, "email": <Имейл на клиент>}}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Addresses.set?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "id": <ID на адрес>, 
   "country": <Държава>, 
   "district": <Област>, 
   "settlement": <Населено място>, 
   "nbh": <Квартал>, 
   "address": <Свободен адрес>, 
   "street": <Улица>, 
   "num": <Номер на улица>, 
   "building": <Блок>, 
   "building_entrance": <Вход>, 
   "building_floor": <Етаж>, 
   "building_apartment": <Апартамент>, 
   "zip": <Пощенски код>, 
   "zip_num": <Пощенска кутия>, 
   "tax": <Данъчен адрес>, 
   "email": <Имейл на адрес>, 
   "phone": <Телефон на адрес>, 
   "fax": <Факс на адрес>, 
   "note": <Бележка на адрес>,      
   "partner": {        
     "dds_num":<ДДС номер>, 
     "is_company": <Клиентът е фирма>, 
     "eik": <ЕИК>, 
     "id": <ID на клиент>, 
     "phone": <Телефон на клиент>, 
     "email": <Имейл на клиент>       
   }
  }
 ],
 "total_count": 1,
 "count": 1
}
Редакция