Операции

Вземане

Заявка към URL:
https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Operations.get?token=<TOKEN>
Входящи параметри: POST
Параметър Описание Задължително
type Тип на операция от номенклатурата в Prim. Пример: so,receipt,lading ДА if(!name)
name Име на операция. Пример: Продажба, Експедиция, Изписване, Фактура. ДА if(!type)

Заявка

{
 "data": [
  {
   "type": "so"
  },
  {
   "name": "Касов бон"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"type":"so"},{"name":"Касов бон"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Operations.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "total_count": 45,
 "result": [
  {
   "type": "so",
   "PDF": null,
   "nm": "Продажба"
  },
  {
   "PDF": null,
   "nm": "Касов бон",
   "type": "receipt"
  }
 ],
 "count": 2
}
Редакция