Настройка Тип продажба

С бутон Добави се отваря интерфейс на настройка на нов шаблон, в който трябва да попълните следната информация:

 class=

Номер за подреждане (1)

В това поле посочвате в какъв ред трябва да се показват шаблоните ви. Препоръчваме да използвате числа, като оставяте между тях няколко единици, за да може при бъдещи промени да ги използвате по-лесно. Може да ги слагате например през 10 единици- 10/20/30/40/50 и т.н., като в случая винаги първи ще излиза шаблон с номер 10.
Така, в случай, че зададете повече от един тип продажба към POS, и използвате горната номерация, шаблонът с номер за подреждане 10 винаги ще излиза първи.

Име на шаблона (2)

Попълвате по свой избор в свободен текст името на шаблона.

Настройки по подразбиране (3)

  • Данъчни сделки и данъчни сделки по подразбиране

Избирате с коя или с кои данъчни сделки ще работи шаблона ви. Напомняме, че в зависимост от данъчните сделки и данъчните модели се сформира стойността на ДДС. Повече за това може да прочетете тук.

Трябва да се избере и коя данъчна сделка ще се използва по подразбиране в шаблона. Ако сте избрали само една в поле „Данъчни сделки“, тя автоматично се пренася в полето за подразбиране. Ако изберете повече от една, автоматично се пренася първата избрана. Ако изберете всички с чекърчето ‘избери всички“, няма да се пренесе нито една сделка в полето за подразбиране, а трябва да се сетне ръчно.

  • Складови операции и складови операции по подразбиране

Избирате какви складови операции ще са възможни в шаблона ви за продажба. Възможностите са:
– Изписване- директно изкарва стоката от склада
– Експедиция от склад- нареждане за изписване на стоката за склада. Междинна операция, която трябва да се приключи с изписване.
– Доставка- чрез собствен транспорт или чрез някои от спедиторите. При избор на складова операция „Доставка“ до полето за складова операция по подразбиране,се появава още едно поле ‘Начин на доставка по подразбиране“, което се попълва при желание.
– Отложено- което не генерира никаква складова операция за момента на продаване.
Трябва да се избере и коя складова операция ще се използва по подразбиране в шаблона. Ако сте избрали само една, тя автоматично се пренася в полето за подразбиране. Ако изберете повече от една, автоматично се пренася първата избрана. Ако изберете всички с чекърчето ‘избери всички“, няма да се пренесе нито една операция в полето за подразбиране, а трябва да се сетне ръчно.

  • Финансови операции и финансови операции по подразбиране

Следващото, което трябва да настроите е какви финансови операции ще са възможни в шаблона ви от:
– Касов бон
– Фактура
– Разписка

Трябва да се избере и коя финансова операция ще се използва по подразбиране в шаблона. Ако сте избрали само една, тя автоматично се пренася в полето за подразбиране. Ако изберете повече от една, автоматично се пренася първата избрана. Ако изберете всички с чекърчето „избери всички“, няма да се пренесе нито една операция в полето за подразбиране, а трябва да се сетне ръчно.

  • Плащания и плащания по подразбиране

Избирате какви начини на плащане ще са възможни в шаблона. Те могат да бъдат следните, като може да варират според нуждите ви:
– В брой
– С карта
– По банков път
– С наложен платеж
– Пощенски паричен превод

Трябва да се избере и кой тип плащане ще се използва по подразбиране в шаблона. Ако сте избрали само един, той автоматично се пренася в полето за подразбиране. Ако изберете повече от един, автоматично се пренася първия избран. Ако изберете всички с чекърчето ‘избери всички“, няма да се пренесе нито един тип в полето за подразбиране, а трябва да се сетне ръчно.

  • Валути и валути по подразбиране

Избирате валута или валути на шаблона от вече въведените в системата.
Трябва да се избере и коя валута ще се използва по подразбиране в шаблона. Ако сте избрали само една, тя автоматично се пренася в полето за подразбиране. Ако изберете повече от една, автоматично се пренася първата избрана. Ако изберете всички с чекърчето „избери всички“, няма да се пренесе нито една валута в полето за подразбиране, а трябва да се сетне ръчно.

Допълнителни настройки (4)

  • Настройки при създаване на продажбата

– Въвеждане на цени – определяте как да се въвеждат цените в продажбата – с ДДС или без ДДС

Тип на продажба, закачен към система за интеграция, задължително трябва да е с цени с ДДС!

– Минималната цена се вижда- ако сложите чекър, минималната цена по артикули/услуги ще се вижда при създаване на продажбата
– Само с наличности е избрано- ако сложите чекър, в интерфейса за добавяне на артикули/услуги в продажбата, ще ви се показват артикули само с наличност към момента на правене на продажбата.

  • Настройки при приключване на продажбата

– Отваряне на досието на продажбата – всеки път, щом използвате шаблона, след потвърждаване на продажбата, ще ви се отваря досието на вече създадената продажба.
– Автоматично отваряне на нова продажба – всеки път, щом използвате шаблона, след потвърждаване на продажбата, ще ви се отваря интерфейса за въвеждане на нова продажба.
Ако изберете и двете опции, то ще ви се отвори и досието на вече създадената продажба, а зад нея ще се отвори интерфейса за нова продажба.

Редакция