Добавяне / редакция на политика

Задължително трябва да попълните:

 • Код;
 • Име;
 • Приложимо за (Ред/Документ).

Можете да зададете времева рамка за ценовата политика и да добавите описание.

В зависимост от това дали е приложимо за ред или документ има различни видове политики.

 • Приложимо за ред
  • Процент – Задължително трябва да попълните проценти и да изберете сума/количество.
   • Сума – Задължително трябва да попълните цена за ред/документ. Може да изберете ограничение на сумата.
   • Количество – Може да изберете ценовата политика да е валидна само за определено количество.
  • Цена – Задължително трябва да попълните цена и да изберете дали да е за сума/количество.
  • Брой – Задължително трябва да попълните Количество за купуване и Количество за плащане.
  • Стока – Може да изберете ограничение на сумата и трябва да изберете валута. За да добавите артикули трябва да натиснете бутона + Артикул. В дясната част на екрана ще излезе списък с артикулите, който ще ви позволи да ги добавите. Когато сте добавили всички артикули, които желаете, можете да затворите списъка с бутона (X) горе в дясно.
 • Проложимо за документ
  • Процент – Задължително трябва да попълните проценти и да изберете сума/количество.
   • Сума – Задължително трябва да попълните цена за ред/документ. Може да изберете ограничение на сумата.
   • Количество – Може да изберете ценовата политика да е валидна само за определено количество.

Възможни критерии, по които да приложим правилото са: брандове, клиенти, типове клиенти, клиентски статус, артикули, групи артикули, списъци с артикули, POS , търговци, потребители и др.
Можете да изберете колкото желаете критерии.
> Имайте предвид, че допълнителните критерии, по които се оказва една политика, стесняват множеството от резултати. Ако изберете критерий А и критерий Б, резултатът е всички елементи, които отговарят и на условието А и на условието Б.
След като сме избрали как ще позволяваме свободно въвеждане на цени, от иконата за редакция на самия критерий, оказваме и самите стойности, за които това е валидно.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция